home

Privacy Policy

Pedicurepraktijk Healthy Feet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Pedicurepraktijk Healthy Feet geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan Pedicurepraktijk Healthy Feet persoonsgegevens alleen delen met derden, indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Welke gegevens noteer ik van cliënten:

• NAW gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

• BSN nummer en verzekeringsgegevens als dit voor facturering noodzakelijk is.

• voetklachten en uit te voeren behandeling.

• Voor behandeling relevante medische gegevens zoals allergie, diabetes en gebruik van bloedverdunners etc.

Van wie ontvang ik deze gegevens:

• rechtstreeks van cliënt

Hoe ontvang ik de gegevens:

• mondeling of schriftelijk van de cliënt bij het eerste consult.

Hoe sla ik gegevens op:

• cliëntgegevens worden genoteerd op de behandelkaart in de pedicurepraktijk.

Calamiteiten Risico op gegevensverlies is tweeledig mogelijk:

• diefstal kaarten

• hacken van computer/telefoon

Bescherming:

• kaarten worden bewaard in afgesloten ruimte.

• regelmatig wijzigen van een sterk wachtwoord.

• anti virus software

Werkwijze:

• Afspraken kunnen telefonisch/whatsapp door cliënten en mijzelf gemaakt en indien noodzakelijkgewijzigd worden.

• Verwijsbrieven voor podotherapeuten geef ik bij voorkeur mee aan de cliënt.